ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဖနန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္

 

ကေလးဝ ဧၿပီ ၂၅

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဖနန္ေက်းရြာအုပ္စု ဦးေမႊးေအာင္ ေနအိမ္တြင္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၁နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းျပဳ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ဆက္လက္ျပီး ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဠ ဦးတင္ထြန္းလြင္၊ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရမွဴး ဦးထြန္းထြန္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေနာင္ဖနန္ေက်းရြာရိွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဠ မွ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ား လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေန႔လည္ ၁၂နာရီတြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္းသိရသည္။

ေသာ္ဇင္မင္း (ကေလးဝ)