ကနီၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႕ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံု လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း

 

ကနီ ဧၿပီ ၂၄

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးပဲြကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႕ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးေသာင္းဟန္ႏွင့္အဖြဲ႕၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ နာယကမ်ား၊ ဥကၠ႒ဦးက်န္ထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမာမာဦး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးေရးရာ အဖြဲ႕မ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ တက္ ေရာက္ေသာ နာယကမ်ား၊ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ ျခင္းမ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္းက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိမႈ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ေရးရာအဖြဲ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားရွိ မႈမ်ား၊ အျခားပါတီမ်ား၏ လႈပ္ ရွားမႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းဟန္က ယင္းမာ ပင္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေလးၿမိဳ႕နယ္၏ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ျခင္း၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ တိုးတက္လာမႈျမင့္မားလာ ျခင္းမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ၿပီး ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကံေပး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေန ေသာ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိျပည္သူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစား ေနရသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ကို အေျခခံ၍ နယ္ေျမကြင္းဆင္း ရာ၌ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ အၾကံေပးတိုက္တြန္းၿပီး စည္း႐ံုး ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္ လာေသာ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား က မိမိတို႔တာဝန္က် နယ္ေျမေဒသ အေျခအေနမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းရွင္း လင္းတင္ျပ၍ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္းဟန္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ ထြန္းတို႔က နယ္ေျမခံပါတီေကာ္ မတီမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ မ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရွင္းလင္း ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)