နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႕စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

နတ္တလင္း ဧၿပီ ၂၃

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ုိင္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမစိုး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္မင္းထြဋ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္၈နာရီခြဲ၌ သရက္ တပင္ေက်းရြာအုပ္စု ဝန္တဲရြာ ဦးစိုးသန္း (ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ဥကၠ႒)ေနအိမ္တြင္ ျပည္သူ႔စကား ဝိုင္းျပဳလုပ္ရာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါ တီဝင္မ်ား တက္ေရာက္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးျမစိုးက ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏အခက္အခဲ မ်ားကို မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားက တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္၊ ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ စကားသံမ်ားကိုအစဥ္နားေထာင္ၿပီး ပါတီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းေပး အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကရန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပရာပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္မင္းထြဋ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူ႔စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

တင္ျမင့္(နတ္တလင္း)