မအူပင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

မအူပင္ ဧၿပီ ၂၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ငါးဖားအိုင္ ေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ေဒၚစန္းေအး ေနအိမ္၌လည္းေကာင္း၊ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီက ေျခာက္ရြာေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ဦးခင္ေမာင္ညြန္႕ ေနအိမ္ တြင္လည္းေကာင္းက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသို႕ ဧရာ ဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ မအူပင္ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ ေဖဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မအူ ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ငါးဖားအိုင္ေက်း ရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းေအာင္ႏွင့္ပါတီဝင္မ်ား၊ေျခာက္ ရြာေက်းရြာ အုပ္စုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ ၿပီးပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ယေန႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)