ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ႏွင္႕ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

 

ဘားအံ ဧၿပီ ၂

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕ မ်ားေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္း အနားကို ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး ခန္းမ၌ယမန္ေန႕ကက်င္းပရာ ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾက ေသာသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက သိလိုသည္မ်ားအားေမးျမန္းၾကရာ ကရင္ျပည္နယ္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကရင္ ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးစန္းကို၊ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာထူးကေပၚႏွင့္ျပည္နယ္သတင္း တာဝန္ခံဦးေအာင္သန္းဦး၊ ျပည္ နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာျမဝင္းတို႔ က ေမးျမန္းသည္မ်ားအား ရွင္း လင္းေျဖၾကားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။