ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ သီဟေသြးလူငယ္မ်ား ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ေသေခ်ာင္းကူးတံတားျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္

 

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁ဝ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္သာယာကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာခ်င္းဆက္ အရွည္ေပ ၃ဝဝ၊ အက်ယ္ေျခာက္ေပရွိ ဆင္ေသေခ်ာင္းကူး(လူကူး)တံတားျပဳျပင္တည္ ေဆာက္ျခင္းအား ယမေန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ သီဟေသြးလူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သေရစည္သူ ဦးလွေဌးဝင္းက အလွဴေငြက်ပ္ ၁ဝသိန္းမတည္လွဴဒါန္းတည္ေဆာက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ေဌး ဦးေဆာင္၍ ေနျပည္ေတာ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ား၊ သီဟေသြးလူငယ္ မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားျဖင့္ အင္အား ၁၅ဝခန္႔က လုပ္အားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလူကူးတံတားျပဳျပင္ၿပီးစီး သြားပါက ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)