ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေညာင္ဦးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းရွင္းလင္းပြဲသို့ တက္ေရာက္

 

ေညာင္ဦး ဧၿပီ ၉

ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ညေနပိုင္း အထိ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လပတ္အစည္းအေဝးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္း စရာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ တက္္ ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္ မတီဝင္ေညာင္ဦးခ႐ိုင္နယ္ေျမတာဝန္ခံဦးသန္းေဌးက ေဒသအေျခ အေနမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ေဌးကလည္း ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ (၂ဝဝ၈)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာအေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲကိုဆက္လက္က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္တို႔က ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည္႔အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးသန္းေဌးႏွင့္ဦးေက်ာ္စန္း၊ ေညာင္ဦး ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးၫြန္႔ဝင္းႏွင့္ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေညာင္ဦး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ေဌး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရး မွဴးဦးေအာင္ဆန္းဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္ အား ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သုတ(မႏၲေလး)