အေမရိကန္အမိေျမလံုၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အျငင္းပြားဖြယ္ နယ္စပ္မူဝါဒအခ်ိဳ႕ကို စည္းၾကပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူ အမိ ေျမလံုၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲ ကီရစ္ဂ်န္နယ္လ္ဆင္သည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ယင္းဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းသည္ တစ္သက္တာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေၾကာင္း မစၥစ္နယ္လ္ဆင္က ေျပာသည္။ ၎၏ ေနရာတြင္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး ေကာ္မရွင္နာ ကီဗင္မက္အလီနန္ က ယာယီအစားထိုး တာဝန္ယူမည္ဟု ထရန္႔က တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပသည္။ နယ္လ္ဆင္သည္ နယ္စပ္တံတိုင္း အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား ခြဲထားေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ေဘးထြက္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမိေျမလံုၿခံဳေရးဌာနသို႔ စတင္ ေရာက္ရွိစဥ္ကထက္ အေမရိကန္ သည္ ယခုအခါ ပိုမိုလံုၿခံဳလာေၾကာင္း နယ္လ္ဆင္က ေျပာေသာ္လည္း ႏုတ္ထြက္စာထဲတြင္ ႏုတ္ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေပ။ မကၠဆီကိုနယ္စပ္သို႔ ထရန္႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ ရာထူးမွ ၎ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။  နယ္စပ္ကို ပိတ္မည္ဟု ထရန္႔က လတ္တေလာ ၿခိမ္းေျခာက္ထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ ရပ္တန္႔ေရး မကၠဆီကို အစိုးရကို တစ္ႏွစ္အခ်ိန္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ 

-Ref:BBC