ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသိေကာင္းစရာေဟာေျပာေဆြးေႏြး

 

ပန္းတေနာ္ ဧၿပီ ၉

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူ ပင္ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွမြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္လစဥ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သိေကာင္း စရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈ အခမ္း အနားကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အခမ္းအနားတြင္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက အမွာစကားမ်ားေျပာၾကား ျခင္း၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ေဟာေျပာေဆြး ေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မအူပင္ခ႐ုိင္တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္း၊ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဖဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယက ဥပေဒ ပညာရွင္ ဦးဝင္းႏိုင္ေက်ာ္၊ ေညာင္ တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဥပေဒပညာရွင္ ဦးေအာင္ျမ သန္း၊ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေက်ာ္မင္းသန္း ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားစုစုေပါင္းအင္အား ၁၃ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ခိုင္ျဖိဳး (ပန္းတေနာ္)