ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးဌာပနာသြင္းပူေဇာ္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းရင္းေဆးဝါးျဖင္႕ က်န္းမာေရးေစာင္႕ေရွာက္မႈကုသိုလ္ပါဝင္

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္တြင္ တည္ထားၿပီးစီး ခဲ့သည့္ ဆုေတာင္းျပည့္ ေအာင္ေတာ္မူဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဌာပနာသြင္းလွဴ ပူေဇာ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပဳလုပ္ရာ ဒလၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လာေရာက္ၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးဝါးမ်ားအသံုးျပဳ၍ က်န္းမာ ေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုသိုလ္ပါဝင္ခဲ့ သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ယခုလ ၁ ရက္မွ ယေန႔အထိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဌာပနာသြင္းလွဴပူေဇာ္ပြဲ သို႔ လာေရာက္ၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ သိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ လာ ေရာက္ လုပ္အားဒါနျပဳၾကသူမ်ားအား တိုင္းရင္းေဆးဆရာႀကီးဦးျမေသာင္း၊ဆရာ ႀကီး ဦးေစာလႈိင္ျမင့္တို႔က ဦးေဆာင္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီ ကာ တိုင္းရင္းေဆးျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾက သည္။

ေမာင္ယဥ္ဦး(ဒလ)