ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ကယားျပည္နယ္တာဝန္ခံ ျပည္နယ္ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းစည္းေဝးပြဲက်င္းပ

 

လိြဳင္ေကာ္ ဧၿပီ ၂

ကယားျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ၊ ကယားျပည္နယ္တာဝန္ခံဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပသည္။

ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ အခမ္းအနားကို သီဆိုဖြင့္လွစ္ သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ ပင္ခံကယားျပည္နယ္တာဝန္ခံဦးဝင္းျမင့္က လမ္းညႊန္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွ နယ္ေျမအေျခအေနမ်ား၊ စည္း႐ံုး ထားမႈ အေျခအေနမ်ား အသီးသီးတင္ျပေဆြးေႏြးၾက သည္။ တင္ျပမႈ အသီးသီးအား ကယားျပည္နယ္ တာဝန္ခံဦးဝင္းျမင့္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားသြားသည္။

ယေန႕က်င္းပေသာ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ျပည္နယ္ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ကယားျပည္နယ္ တာဝန္ခံဦးဝင္းျမင့္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီနာယကမ်ား၊ ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ လိြဳင္ေကာ္ေဘာလခဲခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)