အစိုးရကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းေတြ စိစစ္ဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ အမိန္႔ထုတ္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းေတြကို ျပန္ၿပီးစိစစ္ဖို႔ သမၼတဒူတာေတးက အမိန္႔ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရနဲ႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြ၊ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမဲ့စရာေတြ ရွိမရွိ၊ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခက္အခဲရွိမရွိ၊ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြ ရွိမရွိ ျပန္လည္စစ္ေဆး သံုးသပ္ၾကဖို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို ဖိလစ္ပိုင္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ တရားေရးဆိုင္ရာအတြင္းဝန္ရံုးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာဌာနအားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းဘယ္ႏွစ္ခု ျပန္လည္စစ္ေဆးရမလဲ ဆိုကိုတာေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

-Ref:RFA