ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာထုတ္ယူႏုိင္မည့္ အႀကီးဆုံးေရႊတြင္းႀကီး တ႐ုတ္နုိင္ငံတြင္ေတြ႕ရွိ

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ခန္႕မွန္းေရႊတန္ခ်ိန္ ၃၈၂ ဒသမ ၅၈ တန္ ထြက္ရွိႏုိင္သည့္ အႀကီးဆုံးေရႊတြင္းႀကီးတစ္ခုကုိ တရုတ္အေရွ႕ပုိင္း ရွန္ေဒါင္းျပည္နယ္ရွိ ဆီလင္းေဒသတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၂၂ သန္းတန္ဖုိးရွိႏုိင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း ရွန္ေဒါင္းေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက ေပက်င္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါေရႊတြင္းႀကီးသည္ ေတြ႕ရွိခဲ့ဖူးသမွ်ေရႊတြင္မ်ားအနက္ အႀကီးဆုံးေရႊတြင္းျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ရေၾကာင္း လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တရုတ္သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆုိပါေရႊတြင္းႀကီး၏ ေရႊေၾကာႀကီးသည္ ၁ ဒသမ ၂ မုိင္ရွည္လ်ားၿပီး အက်ယ္အားျဖင့္ သုည ဒသမ ၀၄ မုိင္ရွိၿပီး ယင္းေရႊတြင္းႀကီးမွ ေရႊမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ နဲ႕ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတုိ႕ၿပီးလွ်င္ ပဥၥမေျမာက္ ေရႊသုိေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္နုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုေတြ႕ရွိရသည့္ ေရႊတြင္းမွ ထြက္ရွိႏုိင္သည့္ ေရႊပမာဏသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အရန္သုိေလွာင္ထားရွိသည့္ ေရႊတန္ခ်ိန္ ၁၈၄၃ တန္ ၏ ၂၀% အထိ ရွိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

-Ref:ChinaDaily