တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိုင္းအ စည္းအေဝးက်င္းပ

 

ဧျပီလ ၁

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊တာခ်ီလိတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚတင္ေမထြန္း ၊ ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးဘိုစံ၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴးဦးဟန္ဦးႏွင့္ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးစိုင္းေရႊထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ႏိုင္ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ယမန္ေန႔ (၁.၄.၂၀၁၉)ေ န႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ ေတြဆံုခ့ဲၾကၿပီး ေရွ့ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ညိႇႏိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိွရပါသည္ ။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ