ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္စုံညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

မတ္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ စုံညီ အစည္းအေဝးအား ယေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ွိ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ (ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္)မ်ား၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ပါသည္။