ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေရးမွဴး၏မိခင္အား ကနီၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေပးအပ္

 

ကနီ မတ္ ၂၅

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးယင္းမာ ပင္ခ႐ိုင္ကနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕ နယ္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနေသာအမွတ္ (၁)ရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး၏မိခင္ထံသို႔ ယမန္ေန႔က သြားေရာက္အားေပး စကားမ်ား ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းေရးမွဴး၏ မိခင္ထံသို႔ ကနီၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမာမာဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္ဦးစီး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္၍ အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္၍လိုအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)