ပန္းတေနာ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတံတားဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္

 

ပန္းတေနာ္ မတ္ ၂၅

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမအူပင္ခ႐ိုင္ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕အိုးဘိုေက်းရြာအုပ္စု သဲကုန္းေက်းရြာတြင္ အလွဴ ရွင္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(ၿငိမ္း) ဦးၿငိမ္းၿမိဳင္၊ ေဒၚခင္ရီမိသားစုကတံတားႏွင့္ ကြၽဲ လမ္း၊တာလမ္းတို႔အား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးရာ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သိန္း ၁၄ဝ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ယမန္ ေန႔နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါတံတားဖြင့္ပြဲသို႕ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယက ဦးဝင္းသိန္း၊ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းသန္း ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္မိ/ရပ္ဖ ေက်းရြာျပည္သူ မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေမာင္ခိုင္ၿဖိဳး(ပန္းတေနာ္)