တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိုင္းအ စည္းအေဝးက်င္းပ

 

မတ္လ ၂၅

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ /ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ႐ွမ္းအေ႐ွ႕အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚတင္ေမထြန္း ၊ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ဦးႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းေရႊထြန္း၊ ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ယမန္ေန႔ (၂၅.၃.၂၀၁၉)ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ ေတြဆံုခ့ဲသည္။

ဆက္လက္ျပီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၏ လႈပ္ရွားေနမႈမ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႔ပိုင္း သတင္းစုံ