ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ဆင္းတုမ်ားလွဴဒါန္း

 

မိတီၴလာ မတ္ ၂၄

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတီၴလာၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဗုဒၶ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပန္းေပါင္းစုံဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ဆင္းတုအဆူ ၉ဝႏွင့္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ တုိ႔အား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိတီၴလာၿမိဳ႕နယ္ ေတာမအုပ္စု ရြာသစ္ ေက်းရြာ၊ဝါး႐ုံအုပ္စုဝါး႐ုံေက်းရြာ၊မိတီၴလာ ၿမိဳ႕ ရန္မ်ဳိးေအာင္ရပ္ကြက္ ေရေဝအုပ္ က်င္းတြင္ လွဴဒါန္းၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိး ေအာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးစုိးသန္း တုိ႔က ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ပူေဇာ္လုိသူ ရပ္မိ ရပ္ဖႏွင့္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားတုိ႔အား ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါလွဴဒါန္းပြဲသုိ႔ မိတီၴလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးခ်စ္ေထြး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားက လုိက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

စုိးလႈိင္(ထီလာ)