ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တီးလံုေက်းရြာအုပ္စု ဝမ္ေငါ့ႏွင့္ေဒါစဲေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

လြိဳင္ေကာ္ မတ္ ၂၄

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ယေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တီးလံုေက်းရြာအုပ္စု ဝမ္ေငါ့ေက်းရြာႏွင့္ ေဒါစဲေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။ တီးလံုေက်းရြာအုပ္စု ဝမ္ေငါ့ ရြာခန္းမေဆာင္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ေတြ႕ဆံုၿပီး စုစုေပါင္းအင္အား ၂၅ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီအထိ တီးလံုေက်းရြာအုပ္စု ေဒါစဲေက်းရြာ ခန္းမေဆာင္တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုၿပီး စုစုေပါင္းအင္အား ၁၄ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သည္။

၄င္းတို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယား ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးလက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ား၊ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား အေသးစိတ္ရွင္း လင္းလမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းၿပီး ပါတီအားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စည္း႐ံုးေရး တာဝန္ခံ ဦးတင္ဦးက ပါတီမူဝါဒ မ်ား၊ စည္း႐ံုးေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ပါတီအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္သင္း ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊ တို႔က လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေအာင္ႏိုင္ ေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအသီးသီး ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်း ရြာျပည္သူမ်ားက ပါတီကိစၥရပ္ မ်ား၊ ျပည္သူ႕အသံမ်ား၊ ရပ္ရြာ လူထုအက်ဳိးျပဳကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အသီးသီးလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ နယ္ေကာ္မတီဝင္ေရးရာတာဝန္ခံ အသီးသီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္ သိန္းက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ကယား ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရး မွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ေကာ္ မတီဝင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္သင္း၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ဦးသူးရယ္၊ ဦးစူးရယ္ ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရး ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ လိြဳင္လင္ေလး ေက်းရြာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝမ္ေငါ့ေက်းရြာႏွင့္ ေဒါစဲေက်းရြာမွပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားအသီးသီး တက္ေရာက္ ၾကသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)