ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းျပဳလုပ္

ေရၾကည္ မတ္ ၂၄

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ ခ႐ိုင္ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲလက္ပံပင္ ေက်းရြာအုပ္စု လက္ပံပင္ေက်းရြာဦးသန္႔ဇင္ဦးပါတီ ဥကၠ႒အိမ္ႏွင့္ ေဂြးေတာက္အုပ္စု ေျမာက္စမ္းေက်းရြာဦးတင့္ေအာင္ ပါတီဥကၠ႒အိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီကျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ေရေႏြးၾကမ္းစကား ဝိုင္းက်င္းပခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရၾကည္ ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္ သန္းက ပါတီမူဝါဒႏွင့္ လမ္းစဥ္ မ်ားအေၾကာင္း စည္း႐ံုးေရးစကား ရပ္မ်ားႏွင့္ ေရၾကည္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ပါတီဝင္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း တြင္ ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဝန္းရံသူ ဦးစိုးသန္းကစကားဝိုင္းတြင္တစ္လ တစ္ႀကိမ္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ ရန္၊ အစည္းအေဝးမွ ျပန္လွ်င္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ တက္ေရာက္လာ သည့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက အစည္းအေဝးတြင္ မွာၾကားေသာ စကားမ်ား ျဖန္႔ေဝၾကရန္ အင္ အားႀကီးပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးစကားေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပည္သူအားကိုးရသည့္ ပါတီ ျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္းေရရွည္တည္ရွိရန္ ျပည္သူအဓိကလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပါတီေကာ္မ တီဝင္မ်ားက အျပန္အလွန္ျပည္သူ အတြက္ အက်ိဳးရွိစကားႏွင့္ မိမိ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ၾကရန္၊ပါတီကို အားကိုးလာေအာင္၊ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လာေအာင္အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆန္းတင့္(ေရၾကည္)