ကယားျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမသယ္ေျမဖို့ လုပ္အားဒါနေဆာင္ရြက္

 

မယ္စဲ့ မတ္ ၂၄

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္ေန႕ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ ေရးရာလႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ပန္တိန္းေက်းရြာ ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သိမ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေျမသယ္ေျမ ဖို႔ ပ်ဥ္သယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လုပ္အား ဒါန ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ေျမသယ္ဖုိ႔လုပ္အားေပးရာ သုိ႔ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ)၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚနန္းေစာရင္ (ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာလႈပ္ရွားမႈတာဝန္ခံ) ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ (ျပည္နယ္လူငယ္ေရးရာလႈပ္ရွားမႈ ဒုတိယ တာဝန္ခံ)၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်စ္ဦးေမာင္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဟန္ထူး၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေလာရင္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီလူငယ္ေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ဝ တုိ႔မွ ညေန ၅ နာရီအထိ လုပ္အားဒါန ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ၿပီး ယခုလ ၂၅ ရက္တြင္လည္း ပန္တိန္း ေက်းရြာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းလမ္း အား လမ္းခင္းေျမဖို႕ျခင္းလုပ္ငန္းအား ပန္တိန္းေက်းရြာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)