ျပည္သူေတြအတြက္ အၿမဲအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

 

21-3-2019 ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕

ေက်းရြာနယ္လွည့္ေဆးကုသေရးလုပ္ငန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားေန မတ္လ ၂၁ ေက်းရြာေတြမွာ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိမ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ရက္ ေန႔က ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ဒုိင္းေကာင္းကုန္းေက်းရြာတြင္ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔၏ နယ္လွည့္ေဆးကုသရး အစီစဥ္တြင္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ျပည္သူမ်ားအားသြားေရာက္ေတြ႕ဆံုအားေပးခဲ့သည္။