ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္း

 

ေဝါ မတ္ ၂ဝ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးခ႐ုိင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအေရွ႕ တြဲဖက္တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၌ အခန္း (၃)ပါ ပုဒ္မ (၅၉)(စ) မျပင္ဆင္ ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ (၂၆၁)တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပါ အခြင့္ အေရးမ်ား ခံစားရရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ ေပးေရးပုဒ္မမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္း စရာမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုးႏွင့္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေမာင္ယု၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စံုညီစြာတက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမတ္လင္း(ေဝါ