ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ျပည္သူမ်ားအား နယ္လွည့္က်န္းမာေရး အခမဲ့ေဆးကုသမႈကုိ ၾကည့္႐ႈ အားေပး

 

မန္ေအာင္ မတ္ ၂ဝ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အစီအစဥ္ျဖင့္ နယ္လွည့္က်န္းမာေရး အခမဲ့ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕သည္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္ ၁၅ခု ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၈ အုပ္စုတို႔တြင္ အခမဲ့ေဆးကုသမည္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကညင္ငူအုပ္စု ကညင္ငူေဝဠဳဝန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ အခမဲ့ ေဆးကုသျခင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ အားေပးၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ကညင္ငူေဝဠဳဝန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္အား သကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကၿပီး ေဆးကုသမႈ လာေရာက္ခံယူ ေသာေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို ရင္းႏွီးစြာ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေဆးကုသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ခြဲစိတ္လူနာ ခုနစ္ဦး၊ အေထြေထြေရာဂါလူနာ ၃ဝ၄ ဦး စုစုေပါင္း ေဆးကုသမႈခံယူသူ ၃၁၁ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ယခုလ ၁ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ၿမိဳ႕မတိုက္နယ္၊ ကေနာင္တိုက္နယ္၊ ေတာင္႐ိုး တိုက္နယ္ႏွင့္ တာခြထန္းတိုက္နယ္ တို႔တြင္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ ကုသျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ယေန႔ ၂၁ရက္ တို႔တြင္ ေရႊက်င္ တိုက္နယ္ႏွင့္ သေျပကုန္း တိုက္နယ္တို႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုသမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။