ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းအမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္း

 

မတ္လ ၂၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးသည္မတ္လ(၂၁)ရက္ေန႕လည္(၁)နာရီကရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးတိုင္းခရိုင္ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႕ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမႈးေဒါက္တာေက်ာ္စိုးတိုင္းအမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံေဒၚစန္းစန္းဝင္းႏွင့္တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတိုင္းခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးမွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ယေန႕တက္ေရာက္လာေသာအမ်ိဴ းသမီးတာဝန္ခံမ်ားသည္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ၾကီးမားေသာအင္အားစုတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါတီေအာင္နိုင္ေရးႏွင့္နိုင္ငံ႕အေရးကိစၥမ်ားတြင္အင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ၾကေစလိုေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံသည္အမ်ိဴ းသားေရးစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္သူ႕က်ြန္ဘဝကလြပ္ေျမာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ိဴ းသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိဖို႕လိုေၾကာင္းထို႕ေၾကာင့္အမ်ိဴ းဘာသာ သာသနာမကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ဝိုင္းဝန္းထိမ္းသိမ္းၾကဖို႕လိုေၾကာင္းယခုအခါတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးက႑မ်ားယိုယြင္းလ်ွက္ရွိေၾကာင္းထို႕ေၾကာင့္ျပည္သူမ်ားအမ်ိဴ းသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္နိုးၾကားလာဖို႕လိုေၾကာင္းပါတီေအာင္နိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အမ်ိဴ းသမီးထုမွအင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ၾကေစျခင္ေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ရန္ကုန္တိုင္းအမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဒၚစန္းစန္းဝင္းမွရန္ကုန္တိုင္းမွအမ်ိဴ းသမီးထုမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္အမ်ိဴ းသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးအမ်ိဴ းသမီးမ်ားစြမ္းရည္ျမင့္မားေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးကိစၥမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္တက္ေရာက္လာသည့္ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဴ းသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားမွခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္အမ်ိဴ းသမီးထုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုတင္ျပၾကရာတိုင္းတာဝန္ခံေဒၚစန္းစန္းဝင္းမွျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားျပီးေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)