ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ကန္ႀကီးေထာင္႕ၿမိဳ့နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင္႕ေတြ့ဆံု

 

ကန္ႀကီးေထာင့္ မတ္ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရး မွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္အတူ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးÓဏ္လင္း၊ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကို၊ တုိင္းေကာ္မတီဝင္ တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္ ေစာမူ၊ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚႏြယ္ ႏြယ္ဦး၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသက္ သက္လြင္၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ မွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခအေနမ်ား တင္ ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေျခအေနမ်ားကို နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေျမပံု ကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသီးသီးရွင္းလင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ေစာမူက ယခုလိုပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လာ ေရာက္အားေပးေသာ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး အား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ တုိင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးက အားေပး စကားမ်ားေျပာၾကားျခင္း၊ တုိင္းပါတီ ဥကၠ႒က ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရး မွဴး ဦးသန္းထြန္းက လာမည့္ေရြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ ထားသည့္ နယ္ေျမတာဝန္ခံေကာ္မတီ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလ အတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ သည့္ နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းသင့္ ေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ားကို လည္း အားေပးတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။