ကမာရြတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္ေဝငွ

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၇

ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္(၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္႔ေဇာ္၏ အမွတ္(၁ဝ)ရပ္ကြက္သို႔ စည္း႐ံုးေရး ဆင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသီသီမြန္၊ စည္း႐ံုး ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးဗိုလ္ေစာ၊ အလုပ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံေဒၚယဥ္မင္းေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး အဖြဲ႕မွဴး ေဒၚေအးေအးသန္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား လိုက္ပါ၍ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာေဝျခင္း လုပ္ငန္းအား လိုက္ပါအားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)