အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း အေထာက္အကူျပဳ လူငယ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းဖြင့္ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္

 

ဇလြန္ မတ္ ၁၄

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးဇလြန္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ ေသာ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအေထာက္အကူျပဳ ရရွိေစေရးႏွင့္ လူငယ္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ ပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ပုိင္းက ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးလွခုိင္၊ ဟသၤာတခ႐ုိင္ ျပည္ ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔လႈိင္၊ ဇလြန္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးခ်ဳိျမင့္ခုိင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္တို႔က သင္တန္းဖြင့္ လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရး၊ လူငယ္မ်ား ပင္ကုိ Óဏ္အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး ပညာကုိလုိလားသည့္ လူငယ္မ်ား အား အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ အထူးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး သင္တန္းတြင္က်ား ၁၂ ဦး၊ မ ရွစ္ဦး တက္ေရာက္ သင္ၾကားၾကၿပီး သင္တန္းကာလ မွာ ၁၅ ရက္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဝင္အဆုိ ျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲကုိ ဆက္လက္ က်င္းပရာ ေကာ့ကပ္တုိက္နယ္၊ အုတ္ရွစ္ကြင္းတုိက္နယ္၊ က်ဳံရွ တုိက္နယ္၊ ပ်ဥ္းမကုန္းတုိက္နယ္၊ ၿမိဳ႕မတုိက္နယ္၊ေဒါင့္ႀကီးတုိက္နယ္၊ ေရလဲတုိက္နယ္၊ သာဓုေခ်ာင္း တုိက္နယ္တုိ႔မွပါတီဝင္အဆုိျပဳလႊာ ၁ဝဝဝအားဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးခ်ဳိျမင့္ခုိင္က ေကာ့ကပ္ကေလး ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္ကုိေလးႏွင့္ ေတာင္ပုိ႔တစ္ရာရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိန္တုိ႔အား ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြသန္း(ဇလြန္)