ဖိအားမ်ား ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္က ဘုိးရင္း 737 Max 8 ႏွင့္ 9 ေလယာဥ္ အားလုံးကုိ ပ်ံသန္းခြင့္ ပိတ္ပင္

လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ား အတြင္း ဘုိးရင္း 737 Max 8 ေလယာဥ္ ၂ စင္း ပ်က္က်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုိးရင္း 737 Max 8 ႏွင့္ 9 ေလယာဥ္ အားလုံးကုိ ပ်ံသန္းခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေလယာဥ္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေနသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႕က မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။  “အဲဒီ ေလယာဥ္ အားလုံး ပ်ံသန္းမႈ ရပ္နားတာကုိ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမယ္။”ဟု သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္ ့က ဘုိးရင္း ၇၃၇ က ေလယာဥ္ ပုံစံကြဲ အားလုံးအား ရည္ညြန္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အေမရိကန္ ျပည္သူေတြ ေဘးကင္းဖုိ႕ဟာ အားလုံးရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ စုိးရိမ္စရာ ကိစၥႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။”ဟု ထရန္႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္ ့၏ မွတ္ခ်က္ၿပီးေနာက္ ဘုိးရင္း 737 Max ေလယာဥ္ အားလုံးကုိ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ား သုိ ့မဟုတ္ အေမရိကန္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ပ်ံသန္းခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ဌာန(FAA) က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈဌာန က ထုိသုိ ့ဆုံးျဖတ္မႈကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ေလယာဥ္ ပ်က္က်ရာ ေနရာတြင္ သက္ေသအေထာက္အထား အသစ္မ်ားအား စုေဆာင္းၿပီး အေျဖရွာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေလယာဥ္၏ အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မွဴး အခန္း အသံမွတ္တမ္းတင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း ပ်ံသန္းမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနအုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  FAA ၏ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။(Xinhua)