ကနီၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လာပို႔ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းေတြ႕ဆံု

 

ကနီ မတ္ ၁၃

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္လာပို႔ေက်းရြာအုပ္စုလာပို႔ ေက်းရြာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ေနအိမ္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြ အခမ္း အနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို ကနီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ နာယကဦးရွိန္၊ဥကၠ႒ဦးက်န္ထြန္း၊ နယ္ေျမ တာဝန္ခံပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ပါတီဆုိင္းဘုတ္အား အေမႊး နံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ပက္ဖ်န္းၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ တင္ပဲြအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးက်န္ထြန္းက ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း ျပည္သူမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားအား လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာဥပေဒ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္ မွန္းခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပါတီနာယက ဦးရွိန္က လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ထပ္ဆင့္ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

ေအာင္မ်ဳိးထြန္း(ကနီလူငယ္)