ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

နတ္တလင္း မတ္ ၁၂

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာ ဝတီခ႐ုိင္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမစိုးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိး သမီးေရးရာအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာ ပါတီဥကၠ႒ဦးျမစိုး က လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕အက်ဳိး ျပဳေဒသလုပ္ငန္းမ်ားကို တက္ တက္ၾကြၾကြပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္၊ ပါတီပုံရိပ္က်ဆင္းမည့္ ကိစၥမ်ားမလုပ္မိေစရန္ေျပာၾကား ၿပီး လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္းေဆာင္ ရြက္သြားမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

တင္ျမင့္(နတ္တလင္း)