၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ေငြေၾကးပုိမုိသံုးစြဲရန္ သမၼတ ထရန္႔ အဆုိျပဳ

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ေငြေၾကးပုိမုိသံုးစြဲရန္ အဆုိျပဳထားေၾကာင္း အင္န္အိတ္ခ်္ေက သတင္းတစ္ရပ္ အရ သိရသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္က မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ရသံုးမွန္းေျခစာရင္း အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိျပဳခ်က္တြင္ သမၼတထရန္႔က ေဒၚလာ ၇၅ဝ ဘီလီယံကုိ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တြင္ သုံးစြဲရန္ အဆုိျပဳ ထားသည္။ အဆုိပါေငြေၾကးပမာဏသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကထက္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိမ်ားျပားသည္။ ယင္း ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ အာကာသ ကာကြယ္ေရးစခန္းအသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တြင္ အသံထက္ ပုိမုိျမန္ဆန္ေသာ ဒုံးက်ည္မ်ားကုိ တန္ျပန္ေခ်မႈန္းႏုိင္ရန္ အာကာသအေျခစုိက္အာ႐ုံခံကိရိယာစနစ္မ်ား တပ္ျဖန္႔ ထားရွိေရး အစီအစဥ္မ်ား လည္း ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အေမရိကန္ေအဂ်င္စီအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီ အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိလည္း ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

သမၼတထရန္႔က ျပည္သူမ်ားအား ကတိျပဳခဲ့သည့္အတုိင္း ကာကြယ္ေရးက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ လ်က္ရွိသည္။ ဝါရွင္တန္၏ ႏုိင္ငံေရးလြန္ဆြဲပြဲသည္ ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲထိတုိင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

 (ေၾကးမုံ)