ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပ၊ါတီဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္စကားဝုိင္းက်င္းပျပဳလုပ္

 

ေခ်ာင္းဦး မတ္ ၁၂

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ (၂ဝဝ၈)ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ စကားဝိုင္းကို ဘူတာေက်းရြာအုပ္စု ပဲျပစ္ေတာေက်းရြာတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ဦးညြန္႔ေဝေနအိမ္၌က်င္းပခ့ဲသည္။

ပါတီဆိုင္းဘုတ္ကိုအေမႊးနံ႔သာပက္ဖ်န္း ၍ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ခ့ဲၾကၿပီး မုံရြာခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ တိုးက (၂ဝဝ၈)ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထိုက္ က ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ မ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိးျမင့္ဦးက အမ်ဳိးသား ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ က လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္း၊ေရာင္စုံ သူပုန္မ်ား၊ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏွင့္တစ္ပါတီ ဒီမိုကေရစီ၊ ယေန႔ဒီမိုကေရစီ စသည္တို႔ႏွင့္(၂ဝဝ၈)ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ တိုင္း ရင္းသားအားလုံး သေဘာတူေရးဆြဲရမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ၊ လက္ရွိရပ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီး၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါဝင္ေရးဆြဲသေဘာတူရမည့္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အခန္းက႑တို႔ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္း ဖြဲ႕ စည္းပုံဥပေဒကို သိရွိမွ ျပင္သင့္ျခင္း၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၊ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တိုင္းရင္း သားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးစသည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားသို႔ မုံရြာခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္တိုး၊ မုံရြာခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထိုက္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဘူတာ ေက်းရြာအုပ္စု ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ပဲျပစ္ေတာေက်းရြာ ျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၇ဝေက်ာ္တက္ေရာက္ ရင္းႏွီး ေႏြးေထြးစြာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္ျမင့္(ေခ်ာင္းဦး)