ေက်းလက္ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းသင္တန္းပို႔ခ်

 

ေပါင္းတည္ မတ္ ၁၂

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေပါင္းတည္ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အုပ္စု လယ္ဦးစုေက်းရြာတြင္ (တိုင္း ေဒသႀကီးျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္ မတီဝင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒၚထားထားႏုကိုယ္တိုင္လိုက္ပါ၍ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ/ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ်ားကို အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးၾကကာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလက္ေတြ႕အသုံး ခ်ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းမ်ားသင္ ၾကားျပသေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဟန္ဝင္းေရႊ(ေပါင္းတည္)