ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳး တိုင္းခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တက္ေရာက္

 

မတ္လ ၁၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ တိုင္းခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႕ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီရံုး စည္းေဝးခမ္းမတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းမေဝးသို႕ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ခရိုင္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ စည္းရံုးေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းမွ ရန္ကုန္တိုင္း၏ စည္းရံုးေရးရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေရွးဦးစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားမွ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို တင္ျပၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးမွ စည္းရံုးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။ ဆက္လက္၍ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုးမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေထာက္ပံ႕ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။ ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အေထြေထြ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ နိဂံုးခ်ဴ ပ္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ရာတြင္ေျမျပင္အထိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း ပါတီဝင္ကဒ္ျပားမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီထုတ္ေပးနိုင္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း၂၀၂၀ ပါတီေအာင္နိုင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္သည့္ ပါတီဝင္မ်ားကို တာဝန္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားသည္ အေရးပါျပီး တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း လိုအပ္လာပါက အထက္အဖြဲ႕အစည္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေစာင့္ေနစရာမလို မိမိတို႕အေနျဖင့္ မိမိတို႕အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစျခင္ေၾကာင္း ပါတီအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ၾကဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္းမွာၾကားျပီး လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)