စလင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပုံမွန္လပတ္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

စလင္း မတ္ ၁၂

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ပုံမွန္ လပတ္အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ တက္ ေရာက္လာေသာ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ႏိုင္ငံ ေတာ္အလံကိုအေလးျပဳ၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္သီခ်င္းကို သံၿပိဳင္သီဆိုၾက သည္။ ဆက္လက္၍ စလင္းၿမိဳ႕ နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္လြင္ကအဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းၿမိဳင္က ပါတီအတြင္းစည္း လုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးစိန္လင္းတို႕က ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းတက် ေနထိုင္ၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။ တက္ေရာက္ လာေသာပါတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔ ေက်းရြာေဒသအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ ထားရိွမႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကၿပီး စလင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပုံမွန္လပတ္အစည္းအေဝး ကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေအာင္ ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းသိရ သည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)