ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္အသိအမွတ္ျပဳကတ္ေပးအပ္

 

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးေက်ာက္ ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုး စိုးထြန္းသည္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားလုိက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာ အုပ္စုသို႔သြားေရာက္၍ ပါတီဝင္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပါတီဝင္အသိအမွတ္ ျပဳကတ္ေပးအပ္ရာသို႔ေက်ာက္ဆည္ ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ ျမင့္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိုးစိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆြဦး၊ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးသန္းဝင္းစိုး၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံေဒၚေဆြေဆြလင္း၊ စည္း ႐ံုးေရးနယ္ေျမတာဝန္ခံႏွင့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းလက္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္ အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးလူငယ္မ်ား၊ ေက်းလက္အုပ္စုမွပါတီဝင္အသစ္ မ်ားႏွင့္ေဒသခံရြာမိရြာဖမ်ား တက္ ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ ျမင့္သန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးစိုးထြန္းက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္း ကမ္းႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ား၊ပါတီ၏ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ပါတီဝင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီ၏ အမ်ဳိးသားေရး မူဝါဒျဖစ္ေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမို ကေရစီအႏွစ္သာရမ်ားကုိ အေသး စိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ ျမင့္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိုးစိုးထြန္း၊အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆြဦးတုိ႔က ကလိုင္ေက်ာ္ ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ဦးျမ ေမာင္ႏွင့္ပါတီဝင္အသစ္မ်ား ဝမ္း ေသာင္ေက်းရြာ ဦးျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ပါတီ ဝင္အသစ္မ်ား၊ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာ ဦးတင္ၿမိဳင္ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားအားပါတီဝင္အသိအမွတ္ ျပဳကတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟထြန္း(နဝရတ္ေျမ)