မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခိုတာေက်းရြာတြင္အားကစားပစၥည္းလွဴဒါန္း ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္း သင္ၾကားေပး

 

မဘိမ္း မတ္ ၁၁

မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လြင္၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ၊ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းလင္းတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ခိုတာေက်းရြာတြင္ (၁၈)ႀကိမ္ ေျမာက္ အဝတ္ေလွ်ာ္ပန္းကန္ေဆးဆပ္ျပာ ရည္ျပဳလုပ္နည္းကို သင္ၾကားေပးခ့ဲရာ အမ်ဳိးသမီး ၃၅ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္း ကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးခ့ဲၿပီး ခ်က္လုပ္ ရရွိဆပ္ျပာရည္မ်ားအား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခ့ဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးတို႔က လူငယ္မ်ား အား ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ပိုက္ေက်ာ္ ျခင္းအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲရာ လူငယ္မ်ား က လက္ခံရယူခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္လြင္(မဘိမ္း)