ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုး ႏိုင္ငံေရးအရာရွိႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံု

 

မတ္လ ၁၁

ယမန္ေန႕(၁၁-၃-၂၀၁၉)ရက္န႕ ညေန(၄း၀၀)နာရီမွ (၅း၂၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အပၚထပ္ သီးသန္႕အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုး ႏိုင္ငံေရးအရာရွိႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ျပည္နယ္ပါတီ နာယက ဦးေတာ့ရယ္ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး ဦးေမာ္ရယ္ ဦးရဲ၀င္း ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊ ႏွင့္ ျမနမာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုး ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန ဦးေအာင္ေအာင္တို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ