ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲတက္ေရာက္

 

ၿမိတ္ မတ္ ၁ဝ

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုညိႇ ႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိး၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴး ဦးထြန္းသိန္း၊ ဗဟိုပါတီ ေကာ္မတီဝင္ဦးတင္စိုး၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းေဆြ၊တနသၤာရီ၊ ပုေလာ၊ ကြၽန္းစု၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေအာင္က ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴး ဦး ေနမ်ဳိးကတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိတိုင္း/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ပါတီေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္က႑အသီးသီးမွ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါ လိုက္၍ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးထြန္းသိန္းက တိုင္းေဒသ ႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရန္ပံုေငြ ရ/သံုးေငြစာ ရင္းအင္းမ်ားစနစ္တက်စီမံ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကိုအက်ယ္တဝင့္ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တိုင္း၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၾကရာပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေအာင္ကျပန္ လည္ ရွင္းလင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္လင္း(ၿမိတ္)