ေကြ႕တန္းရွည္ေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ပဲခူး မတ္ ၁ဝ

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေကြ႔တန္းရွည္ ေက်းရြာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္က က်င္းပသည္။

အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲသို႔ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးမင္းခန္႔ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေကြ႕တန္းရွည္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ပါတီဆိုင္းဘုတ္ ကုိ စိုက္ထူကာ အေမႊးနံ႔သာရည္ မ်ားပက္ဖ်န္းေပးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေကြ႕တန္းရွည္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေထြးေမာင္ ေနအိမ္တြင္ေက်းရြာအတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၏လူမႈေရးအခက္အခဲ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြးၿပီးလိုအပ္သည္မ်ားအၾကံျပဳျဖည့္ ဆည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္စိုး(ပဲခူး)