အၾကမ္းဖက္မသကၤာသူ ကိုးဦးကို ဖမ္းမိၿပီးေနာက္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ လံုၿခံဳေရးသတိတိုးျမႇင့္

ေဖေဖာ္ဝါရီအတြင္း အၾကမ္းဖက္မသကၤာသူ ကိုးဦးကို ဖမ္းဆီးမိၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ေရး သမားမ်ား ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္မလာေစေရး လံုၿခံဳေရးသတိ တုိးျမႇင့္ထားသည္ဟု မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။ မသကၤာသူမ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္းကို မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က အေလးအနက္ထားေနေၾကာင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး ႏိုင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မေလးရွားရဲခ်ဳပ္ မိုဟာမက္ဖူဇီဟာရြန္က ေျပာ သည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသား ေျခာက္ဦး ႏွင့္ တူနီးရွားႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအပါ အဝင္ အၾကမ္းဖက္မသကၤာသူ ကိုးဦးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ၾကားတြင္ ကြာလာလမ္ပူ တစ္ဝိုက္ႏွင့္ ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္ တုိ႔၌ ဖမ္းမိခဲ့သည္။

 ၎တုိ႔အနက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသက္ (၂၁)ႏွစ္အရြယ္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ (၂၂)ႏွစ္အရြယ္ တူနီးရွားႏုိင္ငံသား တုိ႔သည္ အန္ဆာအယ္လ္ရွာရီယား အယ္လ္တူနီးရွားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္ဆုိၿပီး ဆီးရီးယား စာရြက္ စာတမ္းမ်ားျဖင့္ မေလးရွားသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေျမာက္အာဖရိကတြင္ အေျခစိုက္ေသာ အထက္ပါ အန္ဆာ အယ္လ္ရွာရီယားအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားသည္။

အျခားအီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား ငါးဦးသည္ မြတ္စလင္ဘရားသား ဟုဒ္ အယ္လ္အစ္ဝါႏူလ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသို႔ ေနစရာ၊ လမ္းစရိတ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေပးၿပီး အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။

ဆာရာဝပ္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းမိေသာ မေလးရွားႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးကို ႏုိင္ငံျခားတုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသို႔ အကူအညီ ေပးမႈျဖင့္ တရားစြဲထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ခုနစ္ဦးစလံုးကို မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့ၿပီး မေလးရွားတြင္ နာမည္ ပ်က္စာရင္း သြင္းထားသည္။

—Ref: CNA