ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳး (၅၇)ၾကိမ္ေျမာက္ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ တက္ေရာက္

 

မတ္လ ၁၀

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ရန္ကုန္အမ်ိဴ းသား ေသြးလွဴဌာနတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသြးလွဴဒါန္းခဲ႕ၾကရာ ယမန္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီက(၅၇)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ကၽင္းပခဲ႕ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲသို႕ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊အမ်ိဴ းသားေသြးလႈဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဴ ပ္ ေဒါက္တာသီတာေအာင္ႏွင့္ တိုင္းခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ရွိျမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေသြးလွဴဒါန္းမည့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ အသင္းဘဝကတည္းကအမ်ိဴ းသားပညာေရး အမ်ိဴ းသားက်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကေၾကာင္း ယခုလည္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေၾကာင္း ယေန႕ေသြးလႈဒါန္းမႈ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္မ်ားစြာ ေခတ္မွီတိုးတက္လ်ွက္ရွိရာ ေသြးတပုလင္းလွဴဒါန္းျခင္းအားျဖင့္ လူနာေလးဦးအတြက္ လွဴဒါန္းနိုင္ရန္နည္းစနစ္မ်ား တိုးတက္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕လႈဒါန္းသည့္ ေသြးလွဴရွင္မ်ားသည္ ေစတနာသံုးတန္ျပဌာန္းျပီး လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မြန္ျမတ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အမ်ိဴ းသားေသြးလႈဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴ ပ္ေဒါက္တာသီတာေအာင္မွ ေသြးလႈဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထိုု႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေသြးလွဴဒါန္းေနၾကသည့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအား လွည့္လည္အားေပး ၾကည့္ရႈခဲ႕ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)