ဲၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

 

၇-၃-၂၀၁၉ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ၇-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ လာေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံသံ႐ုံး မွ သံအမတ္ႀကီး H.E Dan Chugg အား လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။