ေရၾကည္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ ၿမိဳ့နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႕ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ေရၾကည္ မတ္ ၇

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးပုသိမ္ ခ႐ိုင္ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႀကီးမွဴးလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မ တီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံက္ ၉ နာရီခြဲက ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အစည္အေဝးတြင္ ေရၾကည္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္း က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အား ကိုယ့္ေၾကာင့္ မိမိပါတီ မထိ ခိုက္ရန္ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားသိထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားက မိမိၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ သင္တန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပန္လည္ပို႔ခ်ႏိုင္သူ မဲ႐ုံကိုယ္စား လွယ္ ကိုးဦးသင္တန္းပို႔ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ ကအုပ္စုအလိုက္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသခံမိဘျပည္သူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္မွာၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီးအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးေၾကာင္းသိရသည္။

ဆန္းတင့္(ေရၾကည္)