ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕မိၿမိိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ခုနစ္ရပ္ ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေရႊေဘာ္(ခ)ဦးဝင္းထြန္း ႏိုင္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈ လ်က္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္စြာ အတူတကြညီရင္းအစ္ကို စိတ္ ထား၍ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖိတ္ ေခၚေၾကာင္း၊ ယေန႔ေကာ့မွဴးႏိုင္ငံေရးသည္ ေကာ့မွဴးသူေကာ့မွဴးသားမ်ား၏လက္ထဲတြင္ သာရွိသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွသာေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူဝါဒတြင္လည္း ေဒသ အက်ိဳးစီးပြားအေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးမ်ား တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ႏွင့္အညီ ယခုလိုရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္ရင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပး ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ယခုလို ေဒသအက်ိဳးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈကို ေလးစား ဝမ္းေျမာက္စြာၾကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ယေန႔အေျခ အေနအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ခံ ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥ မွန္သမွ်ကို လည္း စိတ္ေရာကိုယ္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာ ၾကသူ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ရင္းႏွီး ခင္မင္စြာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အခမ္း အနားကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ၿပီး ဆံုးခဲ့သည္။

ထိုေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ခုနစ္ရပ္ကြက္မွ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား စုစုေပါင္း ၃ဝ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွွဴး)