ပါကစၥတန္ေရပိုင္နက္ထဲ အိႏၵိယေရငုပ္သေဘၤာဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ သတင္းမွားသာျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျငင္းဆို

ပါကစၥတန္ေရပိုင္နက္အတြင္း အိႏၵိယ ေရငုပ္သေဘၤာတစ္စင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမွာ သတင္းမွားသာျဖစ္သည္ဟု အိႏၵိယ ႏိုင္ငံက ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားေရေၾကာင္းအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ ေရတပ္အင္အားကို ျဖန္႔ၾကက္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယေရတပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံက ၎၏ ေရပိုင္နက္အတြင္းသို႔ အိႏၵိယေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စင္းဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အိႏၵိယေရတပ္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဝန္ေဆာင္မႈက အာေရဗ် ပင္လယ္အတြင္းရွိ ပါကစၥတန္ေရပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ အိႏၵိယေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စင္း ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပါကစၥတန္ေရတပ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယင္း၏ တည္ေနရာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈ တစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

ဆင္ဟြာ