အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴအန္ဂြိဳက္ဒို ဗင္နီဇြဲလားသို႔ ျပန္ေရာက္လာ

ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴအန္ဂြိဳက္ဒိုသည္ မတ္ ၄ ရက္က ဗင္နီဇြဲလားသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ ၎ကို ေထာက္ခံသူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔က အလံမ်ားကို ေဝွ႔ယမ္းကာ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ နီကိုးလပ္စ္မာဒူ႐ိုအစိုးရအဖြဲ႕က ဂြိဳက္ဒိုအားဖမ္းဆီးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနခ်ိန္တြင္ ၎ျပန္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ စြန္႔စားမႈတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအရာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ရပ္တန္႔သြားေစျခင္းငွာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားသည့္ မစၥတာဂြိဳက္ဒိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂြိဳက္ဒိုကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ားက ကရာကတ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္၌ ၎ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဂြိဳက္ဒိုသည္ သမၼတ မာဒူ႐ိုကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေရး ဖိအားမ်ားပိုမိုေပးရန္အတြက္ လာမည့္စေနေန႔တြင္ ဆႏၵျပခ်ီတက္စုေဝးမႈအသစ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

-Ref:AFP