လန္ဒန္ၿမိဳ႕သားတစ္ဦး AIDS ေရာဂါ ဒုတိယေျမာက္ေပ်ာက္ကင္းသူျဖစ္လာ

ပင္မဆဲအစားထိုးကုသမႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သားတစ္ဦးသည္ AIDS ေရာဂါဒုတိယေျမာက္ ေပ်ာက္ကင္းသူ ျဖစ္လာေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ တနၤလာေန႔က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ Nature ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဂ်ာမဏီအေျခစိုက္ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕က အဆိုပါပင္မဆဲလ္အစားထိုးျခင္းကို HIV ေရာဂါကူးစက္ျခင္းခံေနရသည့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သားတစ္ဦးကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သား သည္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ HIV ပိုးရွိေနေၾကာင္း စတင္သိရွိခဲ႔ရကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ HIV ေဆးဝါးမ်ားစတင္သံုးစြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပင္မဆဲလ္ အစားထိုးကုထံုးျဖင့္ ကုသမႈခံယူရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္မဆဲအစားထိုးကုသမႈသည္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ကုထုံးတစ္ခုျဖစ္ကာ အျခားလူနာမ်ားအား စမ္းသပ္ကုသေပးရန္အတြက္မူ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုထံုးတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု Nature ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပင္မဆဲအစားထိုးကုသမႈကိုခံယူခဲ့သည့္ အဆိုပါလန္ဒန္ၿမိဳ႕သားသည္ HIV ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို ရပ္တန္႔ခဲ႔ရာ ၁၈ လ ၾကာအခ်ိန္တြင္ ၎၌ HIV ဗိုင္းရပ္ကို မေတြ႕ရေတာ့ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ပင္မဆဲလ္ အစားထုိးကုထံုးျဖင့္ ပထမဆံုး ကုသေအာင္ျမင္ခဲ႔သူမွာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား တင္မိုသီဘေရာင္းဆိုသူျဖစ္ၿပီး ၎ကုိ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ကုသေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘေရာင္းကိုကုသေပးခဲ႔သူ ဂ်ာမနီဆရာဝန္ေဒါက္တာ ဂီ႐ိုဟက္တာက ယင္းကုသမႈေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး HIV ေရာဂါကို ကုသရန္ နည္းလမ္း တစ္ခု ရရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

-Ref:Thestandardtime